فرماندار بناب از کسب بالاترین شاخص های بهداشتی توسط کارگروه تخصصی بهداشت و درمان شهرستان بناب خبر داد.

سعید برقی با اعلام اینکه شهرستان بناب در بیشتر شاخص های سلامت و بهداشت از میزان متوسط کشوری جلوتر است گفت: بسیاری از معضلات بهداشتی شهرستان در طی سالهای اخیر از جمله جمع آوری و دفع اصولی زباله های عفونی و خانگی، وضعیت بهداشت آب شرب، ساماندهی بخشی از«قوبی چای» و تأمین و تقویت پزشکان متخصص مورد نیاز حل شده است.

وی در همین راستا گفت : کسب بالاترین شاخص های بهداشت و سلامت در نتیجه مصوبات و برنامه ریزی های کارگروه های مربوط به این بخش است که باید بطور منظم برگزار و پیگیری شود.

سعید برقی وضعیت بهداشتی آب شرب بناب را مطلوب توصیف کرد و افزود: با توجه به اینکه آب شرب منطقه بصورت منظم و دقیق کنترل می شود و شست و شوی منابه و شبکه آب شرب و نمونه برداری روزانه بصورت مرتب انجام می گیرد، لذا آب شرب شهرستان بناب از کیفیت بالایی برخوردار بوده و هیچ مشکلی ندارد.

وی در پایان سخنان خود با انتقاد از ضعف جمع آوری زباله در برخی روستاهای بناب خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی دهیاری ها جمع آوری و دفع مناسب زباله ها در روستاها بوده و آنها باید با بودجه ای که در اختیار دارند، ضمن فرهنگ سازی برای اخذ به موقع عوارض جمع آوری زباله از مردم این وظیفه را به نحو مطلوب انجام دهند.