تصاویری از تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در مسجد جامع ولیعصر ( میدان) بناب .