ورزشگاه 10هزار نفری بناب

خبر خوبی که در روزهای پایانی سال ۸۹ شنیده میشه خبر کلنگ زنی فاز ۲ مجتمع بزرگ ورزشی بنابه.

فاز اول این مجتمع بزرگ چند سال پیش و با حضور محمد علی آبادی رییس وقت سازمان تربیت بدنی ایران افتتاح شد اما تا بحال اونطور که باید و شاید مورد استفاده ی خاصی بجز مسابقات جام رمضان قرار نگرفته و حسرت برگزاری مسابقات ملی و بین المللی همچنان بر دل ما مونده.

  فاز دوم این مجتمع ورزشگاه ده هزار نفریه که پیش ازین با عنوان بیست هزار نفری مطرح بود! بهرحال امیدواریم این طرح در حد کلنگ زنی نمونه و مسئولان به وعده هایی که  هر چه به انتخابات مجلس نزدیکتر میشیم بیشتر و بیشتر میشن عمل کنن.