عضو كميسيون فرهنگي: نيروي انتظامي در مبارزه با بدحجابي،معقولانه برخورد كند نه احساسي

يك عضو هيات رييسه كميسيون فرهنگي مجلس، با تاكيد بر ضرورت اجراي طرح مبارزه با بدحجابي، خواستار برخورد معقولانه از سوي نيروي انتظامي در اين رابطه شد و گفت: اگر برخوردهايي كه نيروي انتظامي در اين زمينه آغاز كرده معقولانه باشد اجراي طرح جواب خواهد داد اما اگر نوع اجرا، احساسي باشد مشكل ايجاد خواهد شد.

  محمد باقري در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: آنچه مسلم است، اينكه بايد با مصاديق بدحجابي در جامعه برخورد شود، اما نحوه و شيوه اين برخورد بسيار مهم است.

وي با تاكيد بر لزوم فراهم بودن زيرساخت‌هاي فرهنگي در جريان مبارزه با بدحجابي افزود: متاسفانه ما در زيرساخت‌هاي فرهنگي كشور با مشكل مواجهيم، در حالي كه اگر اين زيرساخت‌ها فراهم باشد در عمل در مبارزه با بدحجابي موفق خواهيم شد.

نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: ما اكنون در مراكز دولتي و شركت‌هاي خصوصي در رابطه با مسائل فرهنگي و بدحجابي با مشكل مواجه هستيم، اما اين كار فرهنگي بايد از خود دولت به معناي عام آغاز شود.

اين عضو هيات رييسه كميسيون فرهنگي با تاكيد بر لزوم پيگيري همزمان مسائل فرهنگي از سوي دستگاه‌هاي فرهنگي مختلف، يادآور شد: متاسفانه در كشور ما متولي و مسئول فرهنگي كشور مشخص نيست و اگر ما بتوانيم در چهار سال فعاليت مجلس نهم متولي فرهنگي نظام را پيدا كنيم كار بزرگي انجام شده است.

باقري با بيان اينكه مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير نهادهايي كه مسئوليتي فرهنگي را به عهده دارند، بايد در قبال مسئوليت خود پاسخگو باشند، گفت: متاسفانه در حال حاضر كسي درباره مسائل فرهنگي پاسخگو نيست و اين شانه خالي كردن از باب مسئوليت است.