با موافقت شورای گسترش صورت گرفت ; ایجاد دانشکده مهندسی برق در دانشگاه بناب

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دانشکده مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشکده برق در دانشگاه بناب موافقت اصولی کرد.

مصوبات شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در خصوص ایجاد دو دانشکده جدید، ارتقای دو واحد دانشگاه پیام نور و ایجاد پنج رشته دکتری در دانشگاه پیام‌نور اعلام شد.

این شورا با ایجاد دانشکده مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشکده برق در دانشگاه بناب موافقت اصولی و با ارتقاء دانشگاه پیام نور واحد یزد به دانشگاه پیام‌نور مرکز یزد و دانشگاه پیام‌نور واحد کرج به دانشگاه پیام‌نور مرکز کرج موافقت قطعی کرد.

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته‌های تحصیلی مقطع دکترای شیمی گرایش شیمی فیزیک در پیام‌نور مرکز اصفهان، علوم قرآن و حدیث در پیام‌نور مرکز آران و بیدگل، زبان و ادبیات فارسی در پیام‌نور مرکز تهران جنوب، شیمی - شیمی تجزیه در پیام‌نور مرکز کرمان و شیمی - شیمی آلی در پیام‌نور مرکز زنجان هر کدام با ظرفیت 4 نفر موافقت کرد.

تسنیم.