تالاب قره قشلاق بناب

تالاب « شکار ممنوع » قره قشلاق بناب با 48 هزارهکتار مساحت به عنوان یکی از تالاب های شاخص شمالغرب کشور در زمینه حفظ گونه های جانوری است و ازسال 1364 به دلیل برخورداری از قابلیتهای بالای زیستگاه برای زمستان و تابستان گذرانی پرندگان در دسته های انبوه و واقع شدن در مسیر مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی به عنوان منطقه شکارممنوع تحت حفاظت قرارگرفته است.

منطقه تالاب قره قشلاق بناب یک اکوسیستم ویژه و منحصر به فرد با چشم اندازهای طبیعی و زیبا، آبگیرها و ماندآبهای شاخص، یکی از زیستگاههای بسیار مناسب برای گونه های مختلف پرندگان است و این منطقه در حال حاضر از طریق پاسگاه های محیط بانی « چپقلو و قره قوزلو» تحت حفاظت قرار می گیرد.