دعا نویسی که از زنان فیلم و عکس تهیه می کرد به دام پلیس افتاد

سرهنگ سلطانی وش با اعلام این مطلب گفت: گزارشی توسط شهروندان به پلیس آگاهی شهرستان بناب واصل شد که فرد معتاد و کم سوادی اقدام به دعا نویسی برای شفای افراد و خانم هایی از شهرهای مختلف آذربایجانشرقی و غربی به او مراجعه می کنند.

 وی افزود در بازرسیهای بعمل آمده از منزل وی دوربین های فلیم برداری و عکس برداری پیشرفته بهمراه فیلم برخی از طعمه های وی کشف شد .

سلطانی وش در ادامه گفت: ضمن آنکه این فرد رمال و شیاد اقدام به دعا نویسی روی لباس و بدن بانوان می نمود از اقدامات خود فیلم و عکس تهیه می کرد که امکان توزیع و سوء استفاده از آنها وجود دارد .

 فرمانده انتظامی شهرستان بناب از مردم خواست به این قبیل افراد اطمینان نکرده و در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را به پلیس 110 گزارش نمایند .

 این رمال که دارای سابقه رمال و زندان در زمینه دعا  نویسی  رمالی است فردی کم سواد و معتاد به انواع مواد مخدر است هدف خود را از دعا نویسی تامین هزینه مواد مخدر ذکر کرد و گفت به افرادی مثل ما اعتماد نکنید.