رأی مراجع حل اختلاف استان آذربایجان شرقی رأی برتر کشوری شد

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بناب گفت:رأی مراجع حل اختلاف استان آذربایجان شرقی بعنوان رأی برتر کشوری درششمین مسابقه رأی برتر سال 92 برگزیده شد.

محمود پور لطفعلی زاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود:انجام دادرسی و رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی با رعایت قواعد شکلی و ماهوی موجب ایجاد نظم حقوقی و رعایت عدالت و تنظیم روابط میان کارگر وکارفرما ودرنهایت برقراری صلح و آرامش درجامعه کارگری و کارفرمایی شده که این خود موجب تمرکز نیروها برای سازندگی و در نتیجه بهبود و فضای کسب و کار خواهد شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بناب خاطر نشان کرد: لذا با توجه به اهمیت ارتقاء و بهبود مستمرعملکرد مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار و بمنظور تشویق مراجع مذکور به صدور آرای مستند و مستدل جهت بهبود کیفیت رسیدگی درمراجع حل اختلافات، افزایش رضایت مندی ارباب رجوع وکاهش نقض آرای مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری و سرعت در رسیدگی همه ساله مسابقه رأی برتر درمعاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود که رأی مراجع تشخیص این استان که آقای صمد اخلاصی کارشناس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بناب مسئولیت هدایت آنرا برعهده داشت، درکارگروه اجرایی رأی برتر و ششمین مسابقه رأی برتر سال92 بعنوان رأی برتر کشور انتخاب شد.

صمد اخلاصی درارزیابی سال 90 نیز موفق به کسب این رتبه در سطح کشور شده بود.

مهر.