تغییر در ریاست دانشگاه پیام نور تبریز

 بناب نیوز - واحدی رئیس دانشگاه پیام نور استان طی حکمی ضمن تقدیر از زحمات دکتر عباسیان ، دکتر فخری را به سرپرستی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز منصوب نمود.

  بنابه اعلام پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز، دکتر مجید واحدی ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی، مجتبی عباسیان ریاست دانشگاه پیام نور مرکز تبریز را برکنار و فخری ریاست سابق مرکز مرند را به جای وی منصوب کرده است.

شایان ذکر است دکتر عباسیان شهریور ماه امسال توسط شخص دکتر واحدی به این سمت منصوب شده بود.

شنیده ها حاکی از آن است که علت این عزل و نصب اختلاف دکتر واحدی و دکتر عباسیان بر سر عزل معاون مرکز تبریز توسط دکتر واحدی بدون اطلاع دکتر عباسیان و نامه نگاری های متعاقب ایشان علیه ریاست دانشگاه پیام نور استان می باشد.

گفتنی است آقایان دکتر واحدی و دکتر عباسیان اهل بناب بوده و از نیروهای بومی می باشند که در سطح بالاتر از شهرستان سمت اجرایی داشته اند.

همچنین گفته می شود مجتبی عباسیان به همراه کریم عباسیان و محمد صادقی آزاد یکی از بخت های احراز پست ریاست دانشگاه بناب می باشد.