کباب بناب یکی از محبوب ترین انواع کباب در ایران و حتی خارج از کشور است.

این غذا یکی از انواع کباب کوبیده منسوب به شهر بناب است که از گوشت تازه و چربیدار گوسفند، در اندازه ای بسیار بزرگ تر از کباب کوبیده معمولی تهیه می شود.

تصاویر از سید کاظم یوسفی (ایرنا).