کفشنوچی: ساخت یادمان شهدای گمنام بناب مباحث حقوقی دارد/زوج وفرد شدن پارکها

شهردار بناب مسایل پیش آمده در روند احداث یادمان شهدای گمنام و میدان امام علی(ع) این شهر را مربوط به مسائل و مباحث حقوقی عنوان کرد.

مقصود کفشنوچی دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب اظهار داشت: نحوه اجرای طرح یادمان شهدای گمنام و همچنین طرح میدان امام علی(ع) شهر بناب چندان مطلوب نیست و امیدواریم همکاری های لازم از سوی نهادهای مرتبط با این طرح ها برای اتمام هرچه سریع تر صورت گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه در خصوص احداث یادمان شهدای گمنام بناب اجهاف شده است، افزود: اجرای این طرح با برخی محدودیت ها و مباحث حقوقی روبروست و باید اذعان کرد که هیچ یک از این طرح های یاد شده در شأن شهدا نیست و تلاش شهرداری بر اجرای هر چه بهتر چنین طرح هایی متناسب با جایگاه و منزلت این انسان های فداکار است.

شهردار بناب همچنین از اجرای طرح زوج و فرد کردن استفاده مردم از پارک فدک از سوی شهرداری خبرداد و تصریح کرد: توسعه پارک فدک از مهمترین برنامه های شهرداری در سالجاری است که ایجاد و حفظ نمادهای و انجام فعالیت هایی با محتوای ارزش های معنوی در کنار توسعه فیزیکی این پارک مورد توجه خواهد بود.