رئیس اداره ثبت احوال بناب گفت: متأسفانه با توجه به اینکه گورستان‌های شهر بناب به صورت غیرمنسجم و سنتی توسط هیئت امناء اداره می‌شود بنابراین در زمینه اخذ آمار و اطلاعات دقیق و به موقع فوت شدگان با مشکل روبه‌رو هستیم.

محمد اسماعیل‌زاده بعد از ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان بناب‌ با ارائه گزارشی از وضعیت وقایع حیاتی شهرستان گفت: هم‌اکنون بیش از 98درصد وقایع حیاتی شهرستان به موقع و در مهلت قانونی«15 روز» ثبت می‌شود و همکاری بیمارستان‌ها نیز در این خصوص خوب است.

وی افزود: متأسفانه با توجه به اینکه گورستان‌های شهر بناب به صورت غیرمنسجم و سنتی توسط هیئت امناء اداره می‌شود‌ بنابراین در زمینه اخذ آمار و اطلاعات دقیق و به موقع فوت شدگان با مشکل روبه‌رو هستیم.

وی اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون میزان متولدان یک هزار و 958 نفر در شهرستان بناب بوده ‌که یک هزار و 139 نفر آنان در شهر و بقیه در روستاها متولد شده‌اند‌ که از این تعداد 962 نفر پسر و بقیه دختر هستند.

رئیس اداره ثبت احوال بناب همچنین اظهار کرد: در مدت 9 ماهه‌ امسال جمعاً 539 نفر در شهرستان بناب فوت شده‌اند که 316 نفر از آنان شهری و بقیه روستایی هستند و نیز از این تعداد 286 نفر مرد و بقیه زن هستند.

اسماعیل‌نیا در خصوص وضعیت ازدواج و طلاق شهرستان بناب هم گفت: در مدت 9 ماهه امسال؛ یک هزار و 384 مورد ازدواج ثبت شده که 861 مورد آن شهری و بقیه روستایی بوده است.

وی گفت: از 131 مورد طلاق ثبت شده نیز 87 مورد شهری و بقیه مربوط به روستاییان است.

اسماعیل‌نیا از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هم خواست به مراکز چاپ اعلامیه ترحیم ابلاغ کند تا یک نسخه از اعلامیه‌های چاپ شده را به اداره ثبت احوال بناب ارسال کنند.