فرماندار شهرستان بناب از فعالیت هزار و 255 واحد تولیدی کوچک و بزرگ در شهرستان بناب خبر داد.

سعید برقی اظهار داشت: با وجود اینکه در بخش صنعت فولاد طی سالهای اخیر سرمایه گذاری خوبی در بناب شده و ظرفیت تولید فولاد بناب در دو کارخانه حدود پنج هزار تن افزایش یافته اما پتانسیل و بستر خوبی برای جذب و راه اندازی طرح های اقتصادی و صنعتی بیشتری برای رونق اشتغال در شهرستان وجود دارد.

فرماندار بناب همچنین نیاز شهرستان بناب را به شهرک صنعتی دیگر ضروری دانست و گفت: با توجه به اینکه شهرک صنعتی فعلی بناب اشباع شده و توانایی پذیرش وحدهای بیشتری را ندارد و از طرفی شهرک جدید تعیین شده و در سال های قبل به دلیل مشکل مکان یابی با موانعی روبرو شد بنابراین امروز بیشتر متقاضیان سرمایه گزاری در بناب به شهر های همجوار مراجعه می کنند.