فرهنگ بد پارک های بناب / مطالبات یک شهروند بنابی از مسئولان

متاسفانه شهرداری بناب با اشتباه بسیار بزرگی که در تعبیه اجاق های طبخ غذا در آلاچیق های پارک های این شهرستان و بی تفاوتی به استفاده از قلیان ها (در ملاء عام و خصوصاً کودکان خودمان و دیگران)مرتکب شده اند، زمینه را برای ترویج فرهنگ بسیار نکوهیده طبخ غذا در پارک ها و تبدیل این اماکن به انواع غذاخوری ها و کافه ها، فراهم نموده اند.

چرا ما مردم بناب، اکثراً ( و نه همگان) تفریح را در خوردن انواع غذاها و استنشاق دود قلیان ها میدانیم؟ با چه مجوزی یک پارک عمومی را به باغ خصوصی خودمان تبدیل کرده ایم؟ چرا نمی توانیم به ساده ترین وجه و بدون تحمیل هزینه و مصائب بسیار برای خودمان و دیگران، از زندگی لذت ببریم؟ از یکطرف تنفس را برای کسانیکه از زندگی ماشینی داخل شهر خسته شده و برای دمی استراحت و استفاده از یک هوای تمیز به پارک پناه آورده اند را حرام می کنیم و از طرف دیگر، با تولید انواع بوهای غذاهای در حال طبخ، کودکان و حتی بزرگترهای بسیاری را در حسرت چشیدن آن غذاها گیج می کنیم؟ آنکه بی بضاعت است و نمی تواند چنین امکاناتی را برای خانواده اش فراهم نماید، سرافکنده و شرمسار از خانواده اش در فکر دست و پا کردن بهانه ای برای عزیزانش به منظور ترک هر چه سریعتر پارک است و آنکه از نظر مالی توان تهیه غذاهایی بهتر از آنچه که دیگران دود و دمش را به راه انداخته اند ولی بدلایل مختلف امکان فراهم نمودنش را ندارد هم به نوعی دیگر اذیت شده و در فکر برگشت به خانه است! اینجانب به عنوان یک شهروند بنابی از اعضای شورای شهر و شهردار بناب خواهشمندم با برچیدن اجاق های مربوطه و ممنوع نمودن استفاده از قلیان ( و حتی سیگار) جلوگیری از به راه انداختن دود و دم در پارک ها، زمینه را برای فرهنگسازی موضوع استفاده صحیح از اماکن عمومی و تفریحی شهر را فراهم نموده و وظیفه خود در آماده سازی بستر لازم برای استفاده بالسویه همشهریان از پارک ها به انجام برسانند.

مرتضی مقرری.