مطلب ارسالی / نقدی بر انتخاب رئیس جدید هیئت همگانی شهرستان بناب

به گزارش بناب نیوز، بی شک یکی از اهم وظایف مدیران و روسای ادارات ورزش وجوانان موضوع عزل و نصب مسولان هیئت های ورزشی شهرستانها می باشد که می بایست بر اساس شایسته سالاری حول محورهای تعهد و سوابق و دانش فنی تعیین و انتخاب گردد.

در هفته گذشته یک انتصاب سیاسی در اداره ورزش و جوانان بناب ابهاماتی را در ذهن آگاهان و فعالان ورزش  بناب پدید آورده است.

در کمتر از یک ماه پس از انتصاب فرهاد رضا زاده به عنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان بناب، آقای حسن اسماعیل زاده به سمت رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان منصوب گردیده است.

حال سوال اینجاست که سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان بناب چگونه و بر اساس کدام معیارهای مدیریتی چنین انتصابی را در هیئت همگانی که فرصت هیچگونه آزمون و خطایی در آن دیده نمی شود انجام داده است؟ در حالی که اداره ورزش و جوانان بناب و مجموعه ورزش شهرستان طی سالهای گذشته و به یمن وجود مدیران لایق و شایسته نیروهای نخبه و متخصص و با سابقه زیادی در بدنه خود پرورش داده است و چرا باید فردی خارج از ورزش به این سمت منصوب گردد؟

چه مصلحت اندیشی هایی سبب نادیده گرفتن ظرفیتهای موجود در بدنه ورزش شهرستان بناب شده است؟

چه نسبتی فی مابین انتصاب فرهاد رضا زاده به سمت سرپرستی اداره ورزش و جوانان بناب و به دنبال آن تعیین حسن اسماعیل زاده به عنوان رئیس هیئت همگانی وجود دارد؟

آنچه مشخص است دخالت افراد خارج از بدنه اداره ورزش و جوانان در این انتصاب به چشم میخورد و مطمئناً انتصابات سیاسی  و جناحی  اینچنینی در تضاد کامل با روح شایسته سالاری قرار داشته و موجب متضرر شدن ورزش بناب و در نهایت مردم ورزش دوست بناب که از دیر باز به ورزش همگانی علاقه زیادی نشان داده اند خواهد شد.

در پایان ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای برادر بزرگوار آقای اسماعیل زاده، به چند نکته مختصر اشاره می نمایم:

1. از سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب انتظار می رود جهت تنویر افکارعمومی، مشخصاً سوابق و فعالیتهای گذشته جناب آقای اسماعیل زاده در حوزه ورزش و بویژه ورزش همگانی را در رسانه ها انتشار دهند تا حداقل افکار عمومی نسبت به انتخاب فردی لایق به این سمت خاطر جمع گردند.

2. از رئیس جدید هیئت همگانی نیز انتظار می رود با در نظر گرفتن تمام جوانب امر و با توجه به مسئولیت خطیری که در حوزه ورزش به اختیار گرفته اند و نیاز شدید این سمت به تجربه و سوابق ورزشی نسبت به قبول این سمت تجدید نظر نموده تا خدای ناکرده موجب متضرر شدن ورزش همگانی شهرستان و همشهریان نگردند.

امیر دوستدار