خبر دستگیری عضو شورای شهر بناب تکذیب شد

به گزارش بناب نیوز، رئیس شورای شهر بناب خبر منتشر شده در خصوص ردپای یکی از اعضای دوره پنجم شورای شهر در پرونده اختلاس شهرداری بناب را کاملا تکذیب کرد.

محمدباقر ولایی در این خصوص، گفت: در جمعی دوستانه که یکی از خبرنگاران نیز حضور داشت مسائلی مطرح شد که متاسفانه آن خبرنگار گفتگوهای ما را تبدیل به خبر کرده است.

وی افزود: دستگیری یکی از  اعضای فعلی شورای شهر بناب صحت نداشته و خبر منتشر شده کاملا کذب است.

صحرائی تاکید کرد: هم اکنون تمامی اعضای شورای شهر دوره پنجم در جلسات شورا حضور  دارند.

پورجعفر یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز خبر دستگیری یکی از اعضای فعلی شورا را کذب دانست و گفت: این خبر صحیح نیست و تمامی اعضا در حال حاضر در جلسات حضور دارند.