یادداشت / مصوبه ای با طعم حراج و حیف بیت المال!

به گزارش بناب نیوز به نقل از فارس، مردم بناب روزی که به امید بهتر شدن وضعیت عمران و آبادانی شهرشان و نیز زیبا شدن معابر و مبلمان شهری با شوق و ذوق فراوان در پای صندوق های اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی شهر حضور یافته و با انتخاب 7 نفر به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر منتظر بودن تا شهر از اینکه هست بهتر و بهتر شود.

ولی اکنون علاوه بر وضعیت نامطلوب نظافت و چهره ظاهری شهر و عدم توجه به آسفالت خیابان ها و محلات شهر، قریب به 9 ماه است که تنها استخر و سونای شهر به دلیل انجام تعمیرات تعطیل و برای بازگشایی مجدد آن شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر بناب صرفاً به دادن وعده بسنده می کنند!

با این همه اما معضلات و مشکلات شهر بناب و تعطیلی دراز مدت مجموعه استخر و سونای این شهر یک طرف، داستان های گاه و بی گاه پیرامون همین مجموعه استخر و سونای شهرداری بناب خود به تنهایی مثنوی صد من کاغذ است.

قصه از آنجا شروع می شود که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر بناب در سال 1395 مجموعه استخر و سونای شهرداری بناب به مدت یک سال به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار شد و در آن مقطع 6 ماه نیز در نیمه اول سال 96 بخاطر جبران ضررهای احتمالی بدون افزایش نرخ اجاره اداره مجموعه به همان پیمانکار واگذار شد که اینک نیز با گذشت این همه مدت شهرداری نتوانسته مطالبات و مبلغ قرارداد واگذاری استخر را از پیمانکار اخذ کند!

این در حالی است که یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر برابر ماده 8 قانون وظایف شوراها نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و مؤسسات وابسته به آن است.

همچنین شنیده می شود شورای اسلامی شهر بناب در یک مرحله 20 درصد به پیمانکار تخفیف داده و اخیراً نیز به دلیل عدم امکان پرداخت و تسویه حساب بدهی توسط پیمانکار شورای اسلامی شهر بناب مصوب نموده که 30 درصد از مبلغ قرارداد پیمانکار هبه و مابقی نیز در اقساط طولانی مدت تقسیط شود.

این در شرایطی است که واگذاری استخر به پیمانکار از طریق آگهی مزایده بصورت رسمی انجام یافته و شورا حق هیچگونه تخفیف و هبه را در این خصوص نداشته و این اقدام شورا نوعی حیف و میل بیت المال است.

محمدباقر ولایی رئیس شورای اسلامی شهر بناب نیز در گفتگویی با تأیید این موضوع گفت: با توجه به همکاری مناسب پیمانکار در نگهداری مناسب مجموعه استخر و عدم توانایی در پرداخت مبلغ قرارداد شورای شهر با تصویب این لایحه قرار شد به پیمانکار کمک کند.

حال با توجه به اینکه حدود 9 ماه است استخر و سونای شهرداری به دلیل انجام تعمیرات در حالت تعطیلی است ولی شهرداری مدتی پیش با انتشار آگهی مزایده تصمیم گرفته اداره مجموعه استخر و سونا را به بخش خصوصی واگذار کند.

با این اوصاف، شورای اسلامی شهر و شهردار بناب باید پاسخ دهند در قرارداد قبلی چه عایدی نصیب شهرداری شده که مجدداً برای واگذاری آن قبل از اتمام تعمیرات تا این حد عجله می کنند.

بهتر است اعضای محترم شورای شهر مراسم تحلیف خود را به یاد آورند که در ابتدای مسئولیت خود سوگند و قسم جلاله یاد کردند که«من در برابر کلام الله مجید به خداوند متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چهارچوب وظایف و اختیارات خود مراسمات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته باشم و مادامی که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم، در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم.

از این رو این اقدام شورای شهر بناب با این سوگندی که در ابتدای مسئولیت خود در مراسم تحلیف یاد کرده اند، همخوانی ندارد.

پرواضح است بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از تأیید هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی قابل اجرا خواهد بود. از این رو امیدواریم این هیأت ضمن بررسی موضوع از بروز حیف و میل بیت المال جلوگیری کند.

نگارنده: جاوید بنابیان