فرماندار بناب از آغاز عملیات اجرایی پل روگذر میدان معلم خبر داد و گفت: امسال برای اجرای این پروژه 35 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

سعید برقی افزود: برای اجرای این پروژه 150 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که ظرف دو سال تکمیل و به بهره برداری می رسد.