سرعت های غیرمجاز شبانه، خط قرمز پلیس راهور بناب

به گزارش بناب نیوز، فرمانده انتظامی شهرستان بناب گفت: طرح ویژه برخورد با تخلفات شبانه با جدیت در دستور کار مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قرار داشته و مأموران با حرکات مخاطره آمیز، ایجاد مزاحمت، سبقت و لایی کشی و خصوصاً سرعت های غیرمجاز، برابر مقررات ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را نیز به مدت 72 ساعت توقیف خواهند کرد.
وی گفت:عمده افرادی که اقدام به تخلفات حادثه ساز می کنند جوانان هستند که این رفتارها بعضاً منجر به تصادفات فوتی نیز شده که لازم است خانواده ها در قراردادن وسیله نقلیه به فرزندان خود دقت و نظارت لازم داشته باشند.

سرهنگ  سهراب شفقی افزود: رانندگی با سرعت غیرمجاز در شب خطر تصادف را چند برابر می کند، چرا که راننده فقط می تواند محدوده روشن شده توسط چراغ ها را مشاهده کند و در ضمن، زمان عکس العمل در شب نیز کندتر خواهد بود.