برق طرح توسعه شهرک صنعتی بناب تامین می‌شود

به گزارش بناب نیوز، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجانشرقی گفت: در نشستی بصورت ویدیو کنفرانس با حضور معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی توانیر و مدیران و مسئولان برق استان، وضعیت تأمین ظرفیت برق شهرک صنعتی بناب و فاز توسعه آن بررسی و مصوب شد.

سیدمرتضی نیرومند افزود: در این جلسه مصوبات کوتاه مدت شامل تأمین تجهیزات لازم جهت افزایش تعداد فیدرهای خروجی مورد نیاز (حداقل ۳ فیدر) از پست فوق توزیع سیار شهرک صنعتی بناب توسط شرکت توزیع برق استان جهت امکان پاسخگویی به نیازهای فوری و نیز تعویض ترانس موجود پست فوق توزیع سیار شهرک صنعتی بناب و افزایش ۲۰مگاوات آمپر به ظرفیت پست تصویب شد.

وی همچنین گفت: بعنوان برنامه میان مدت نیز مقرر شد طرح پست فوق توزیع دائم به ظرفیت ۵۰*۲ مگاولت آمپر توسط شرکت برق منطقه ای آذربایجان تهیه شود تا درگام بعدی جهت تأمین اعتبار و احداث پست مذکور با هدف تأمین پایدار ظرفیت مورد نیاز برق شهرک صنعتی بناب و توسعه آن اقدام شود.

نیرومند افزود: مساحت شهرک صنعتی بناب ۳۰۰ هکتار و دیماند متعارف آن ۷۵مگاوات است که ۱۰۰ هکتار از اراضی آن در مراحل تکمیل زیرساخت است.