پلمب 19 واحد صنفي متخلف در بناب

به گزارش بناب نیوز، سرهنگ سهراب شفقی در رابطه با این خبر گفت: مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومي با هدف ارتقاء امنيت اخلاقي در اصناف و پيشگيري و مقابله با تخلفات و ناهنجاري هاي اجتماعي در واحد هاي صنفي و همچنين ارزيابي ميزان پايبندي اصناف به قوانين و ضوابط ابلاغي طرح تشديد كنترل و نظارت بر واحد هاي صنفي را اجرا كردند. 

وي در ادامه افزود: در اين طرح مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومي ضمن بازديد و ارزيابي فعاليت هاي واحدهاي صنفي، 19 واحد صنفي متخلف را به علّت تكرار تخلفات و ناديده گرفتن تذكرات قبلي پلمب كردند. 

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با اعلام تداوم و تشديد اين طرح ها و اقدامات كنترلي و نظارتي پليس، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع نمایند.