فرماندار بناب با انتقاد از عدم اجرای مصوبات مسکن مهر در این شهرستان گفت: اگر تعاونیها مدیریت کافی ندارند، نباید این مسئولیت را عهده‌دار می‌شدند و باید اذعان کرد که مسکن و شهرسازی و همچنین تعاون در این خصوص به وظیفه خود عمل نکرده‌اند.

فرماندار بناب سپس با اشاره به اینکه عملیات اجرایی شهرک ولی‌عصر (عج) شهرستان بناب از سال 73 آغاز شده است، تاکید کرد: سهل‌انگاری و عدم انجام وظیفه توسط مسئولان امر سبب شده اعضا متضرر شوند و دستگاههای ذیربط باید جوابگو باشند.

برقی با اشاره به اینکه محل و مکان در نظر گرفته شده برای اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان بناب نامرغوب بوده است، گفت: دستگاههای خدمات ‌رسان را مجبور کردند تا به این محل خدمات ارائه کنند.

 رئیس ادراه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیزاضافه کرد: با وجود اینکه حدود 20 سال از عمر آغاز شهرک ولی‌عصر (عج) بناب می‌گذرد ولی تاکنون هیچگونه زیرساختهای اساسی در این شهرک اجرا نشده است.

وی با اشاره به نبود متولی برای پیگیری امورشهرک خواستار تأسیس یک ناحیه شهرداری مستقل در این شهرک شد.