دو طرح راه روستایی در شهرستان بناب به بهره برداری رسید

دو طرح راه روستایی با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در شهرستان بناب به بهره برداری رسید.

    طرح بهسازی و آسفالت راه روستای قره چپق به طول 3 کیلومتر اولین طرحی بود که روز چهارشنبه به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح 10میلیارد ریال هزینه شده است.

طرح بهسازی، آسفالت و ارتقای درجه قطعه اول جاده خوشه مهر هم دومین طرحی بود که به طول 2 کیلومتر و با 5میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: بهسازی و ارتقای درجه قطعه دوم جاده خوشه مهر هم به طول 3 کیلومتر هم اکنون در دست اجراست و برای آن 10میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

اروجعلی علیزاده افزود: تمام روستاهای شهرستان بناب از راه آسفالته برخوردار هستند و این میزان 20درصد نسبت به متوسط استانی بالاتر است.

وی گفت: ورزشگاه 5 هزار نفری بناب نیز با 140 میلیارد ریال اعتبار هم اکنون در حال اجراست و تاکنون 35درصد پیشرفت فیزیکی دارد.