بزگترین میدان منطقه ی جنوب آذربایجان در بناب احداث میشود.

عملیات احداث این میدان در روزهای آتی آغاز شده و محل احداث آن ورودی شرقی شهر بناب از سمت مراغه است.

نماد وسط این میدان که بصورت رحل قرآن میباشد بصورت بسیار زیبایی طراحی شده است.

شنیده ها حاکیست این میدان در ورودی شهر بناب- سه راهی روستای چلقایی احداث خواهد شد.