دبير انجمن اورولوژي استان آذربايجان شرقي گفت: سرطان معده شايع‌ترين سرطان در مردان ايران است و پس از آن سرطان‌هاي مثانه، پروستات، روده بزرگ، دستگاه خونساز، ريه، مري، اعصاب مرکزي، غدد لنفاوري و پوست، ده سرطان شايع مردان ايراني است.

دکتر صمد هژير پروستات را از جمله سرطان‌هاي شايع در مردان كشور عنوان كرد و افزود: به منظور تشخيص زودرس سرطان پروستات در كشور لازم است كه سطح PSA (اندازه‌گيري تستي در خون كه نشان دهنده آنتي ژن پروستات است)، در مردان كشور مشخص شود.

وي با تاکيد بر اينکه برنامه‌هاي هفته ملي سلامت مردان، به عنوان نماد ارزيابي سطح سلامت مراجعه کنندگان و تجويز درمان، جهت پيشگيري و تشخيص زود رس است، گفت: در سطح استان نيز بيمارستانهاي  بناب، مرند، ميانه، سراب، مراغه و اهر که متخصص اورولوژي در آنها فعاليت دارند، در طرح ويزيت رايگان مردان مشارکت خواهند داشت.