تشکل آبادگران جهادی لیست پیشنهادی و مورد حمایت خود را در سراسر کشور ارائه کرد.

آذربایجان شرقی  بناب                  محمد باقری تبریز، آذرشهر، اسکو     رحیم همزبان رضا رحمانی مسعود پزشکیان   جمشید تقی زاده علیرضا منادی   مرند ، جلفا                           کریم شافعی کلیبر، هوراند                            ارسلان فتحی پور                         اهر، هریس                            شهریار ممی خانی                           سراب                             ناصر نظری                                  میانه                             سید بهلول حسینی                             سید محمد رضا حاجی اصغری                           ورزقان، خاروان                            الهوردی دهقانی                  ملکان                 اسداله خدیوی                   بناب                  محمد باقری                مراغه ، عجب شیر                  یوسف نجفی                                شبستر                               علی علی لو                            بستان آباد                              محمد وحدتی   هلان                             هشترود ، چاردیماق                            غفار اسماعیلی.