راهیابی نمایش خیابانی "او، مین، انفجار"  از بناب به جشنواره سراسری تئاتر خرداد

نمایش خیابانی" او، مین، انفجار " به جشنواره‌ی سراسری تئاتر ورامین راه یافت.

نمایش یاد شده به نویسندگی "محمدحسین داودی" و کارگردانی "علیرضا قاسمی" به نخستین جشنواره سراسری ورامین با عنوان "خرداد" راه یافت.

نمایش خیابانی (( او، مین، انفجار )) با موضوع دفاع مقدس از تولیدات انجمن هنرهای نمایشی بناب است که " زینب آتش افروز" و "فاطمه منیری" بازیگری آن را بر عهده دارند.

جشنواره‌ی تئاتر ورامین از پانزدهم تا هفدهم خردادماه جاری در شهرستان ورامین برگزار می‌شود.