بناب بيشترين سهم توليد فولاد نورد گرم استان را به خود اختصاص داد

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بناب گفت: تا پايان سال 91 حجم كل توليد مقاطع فولاد نورد گرم اين شهرستان به بيش از 2 ميليون تن رسيده است و پيش بيني شده از محل صدور جواز تاسيس و طرح توسعه در حوزه ي صنعت فولاد اين شهرستان، به توليد بيش از 60درصد فولاد استان در آينده نزديك دست يابيم.

رحمان پور اضافه نمود: مشكل عمده اين واحد هاي توليدي صنعتي كمبود سرمايه در گردش است كه نمي‌توانند از تمام ظرفيت خود استفاده كنند.

وي افزود: با اين وجود شهرستان بناب با 7 كارخانه بزرگ توليد فولاد بيش از 40 درصد توليد فولاد گرم استان و 11.

12 درصد توليد كشور را به خود اختصاص مي دهد و از اين حيث بناب رتبه نخست در توليد فولاد گرم استان را داراست.

وي خاطر نشان كرد: عمده محصولات اين كارخانه ها به كشور هاي تركيه، عراق و افغانستان صادر مي گردد.

همچنين وي افزود: در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري، توليد كنندگان صنعتي شهرستان از طريق توسعه زير مجموعه هاي صنعتي ضمن كاهش بيكاري، اقزايش سهم بناب از توليد ناخالص استان، ارتقا جايگاه اقتصادي و توانمندي صنعتي شهرستان بناب گامي فراتر در را تحقق عملي حماسه اقتصادي خواهد برداشت.

رحمان پور با اشاره به روز دهم تيرماه به عنوان سال روز صنعت ضمن تجليل و قدرشناسي از توليد‌ كنندگان و سرمايه‌ گذاران بخش صنعت بناب افزود اين اداره با همكاري ساير بخش هاي زير مجموعه خود سعي دارد با جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي و تكميل سبد توليد فولاد براي سال هاي آتي اقدام نمايد.