حمام تاریخی حاج فتح الله در اختیار شهرداری بناب قرار گرفت

حمام تاریخی حاج فتح الله پس از مرمت توسط میراث فرهنگی و گردشگری در اختیار این شهرداری قرار گرفت.

به گفته مسئولین شهرداری بناب، این حمام تاریخی برای توسعه و ترویج صنایع دستی شهرستان در نظر گرفته شده و از آن برای برگزاری کارگاه و آموزش صنایع دستی استفاده خواهد شد.