مسابقه جوانان هیئت فوتبال بناب با هیئت فوتبال اسکو و پتروشیمی‎

جوانان هیئت فوتبال شهرستان بناب روز دوشنبه مورخه 27/03/92 رأس ساعت 17 در استادیوم شهید بهشتی میزبان تیم هیئت فوتبال اسکو و در روز پنجشنبه مورخه 30/03/ 92 رأس ساعت 17 در کجوار میهمان تیم پتروشیمی خواهند بود.