حضور زهرا اصغرتاشیان در رقابت های جوانان بانوان منطقه یک کشور

زهرا اصغرتاشیان بازیکن تیم والیبال جوانان بناب به دعوت هیئت والیبال استان آذربایجان شرقی در تمرینات تیم والیبال جوانان بانوان استان شرکت نموده و به همراه این تیم در رقابت های منطقه یک کشور که از تاریخ 28/3/92 الی 3/4/92 در تبریز برگزار خواهد شد حضور خواهد یافت.