رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي: مساجد چوبي بناب،بهترين مکان براي برپايي موزه دوران صفوي مي باشند رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي از مساجد و ساير ابنيه متعلق به دوره صفويه که در کشور مانندي ندارند، به عنوان محل مناسبي براي ايجاد موزه دوران صفوي در استان ياد کرد.

مهندس تراب محمدي در ديدار با نماينده مردم شهرستان بناب در مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام اين مطلب افزود: تاريخ اين شهرستان نشان از اثر گذاري در دوره هاي مختلف دارد و بايد در اين مورد کاوش و بررسي هاي بيشتري صورت بگيرد.