باقری بنابی: شهرداری بناب برای ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز گام بردارد

 نماینده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی گفت:تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان باید درامرتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با شهرداری همکاری کرده و این نهاد نیز با برنامه ریزی قوی و جدی تر در راستای ساماندهی سکونتگاهها ی غیر مجازتلاش کند.

  حجت الاسلام محمد باقری بنابی عصر روز سه شنبه درجلسه ستاد هماهنگی امور اجرایی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان بناب گفت:یکونتگاههای غیر قانونی و حاشیه های شهر باعث از بین بردن آرامش شهروندان و افزایش جرایم در شهرستان می شود و این نوع جلسات باید با دقت بیشتری ادامه داشته باشد و راه حلهای مناسب نیز در این خصوص اتخاذ شود.

نماینده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی سپس از اختصاص اعتبار مناسب به شهرداری بناب از محل ارزش افزوده بواسطه وجود کارخانجات متعدد دراین شهرستان خبرداد و اظهارکرد: متولی ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شهرداری است و باید شهرداری با برنامه ریزی قوی و جدی تر در راستای ساماندهی این سکونتگاهها گام بردارد.

حجت الاسلام محمد باقری بنابی در این جلسه از شهرداری بناب خواست برای مبارزه با پدیده حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیر مجاز درکنار ارائه پروانه کسب، شناسنامه ساختمانی نیز صادر نماید تا از این طریق جلوی ساخت و سازهای غیر قانونی و بدون پروانه ساخت را بگیرند.

منبع: مهر .