برای آسفالت ریزی و لکه گیری معابر اصلی سطح شهر 1000 تن آسفالت خریداری نموده ایم.

مهندس حسن قلی پور معاون عمرانی شهرداری بناب با بیان مطلب بالا افزود : نظر به اینکه در طی سالیان گذشته در اثر حفاریهای مداوم آسفالت معابر عمومی سطح شهر کیفیت خود را از دست داده و نیاز به ترمیم و بازسازی دارد شهرداری در تلاش است با اخذ تدابیر لازم و تأمین آسفالت مورد نیاز نسبت به لکه گیری و ترمیم آن اقدام نماید که برای اجرایی نمودن این امر ، در اقدام اولیه میزان 1000 تن آسفالت با مبلغ 1.

637.

750.

000 ریال خریداری نموده است که امیدواریم طی روزهای آتی با مساعد شدن آب و هوا سریعاً لکه گیری آسفالت معابر اصلی سطح شهر را شروع نمائیم و مسیرهای امن و مناسب را برای شهروندان محترم فراهم سازیم.

روابط عمومی شهرداری بناب.